:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  9°C zamglenie

PLAN WYBORCZY PAWŁA MAKUCHA kandydata na Prezydenta Miasta Pruszkowa

urzędy i administracja , WYBORCZY PAWŁA MAKUCHA kandydata Prezydenta Miasta Pruszkowa - zdjęcie, fotografia

Oraz kandydatów na Radnych z Komitetu Wyborczego Wspólnie Pruszków Rozwijamy (KW WPR)

Pro Bono Pruszków – 
Dla Dobra Pruszkowa

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Pruszkowa.

Prezentowany program, jest planem rozwoju, który opracowałem przy współudziale  wielu ekspertów i mieszkańców naszego miasta. Odzwierciedla on realne potrzeby nasze i naszego Miasta. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze sugestie i pomysły. Dzięki nim możemy śmiało stwierdzić, że to NASZ plan. Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu jestem przekonany, że zdołamy go zrealizować.
Kładę tu nacisk na słowo „plan”. Jestem jednymi z Was i bardzo poważnie traktuje swoje słowa. Po zakończeniu kampanii wyborczej będziemy patrzeć sobie w oczy i będziecie mnie Państwo rozliczać z dzisiejszych deklaracji. Swój program określam „planem”, bo nie jestem w swych deklaracjach gołosłowny.  Chcę  w sposób usystematyzowany realizować wyznaczone cele, zgodnie współpracując z nowo wybraną Radą Miasta.
Pragnę rozwoju i nowoczesności. Nowoczesności, która będzie wynikała z poszanowania naszej ponad 100 letniej miejskiej historii. Chcę zapewnić naszemu miastu stabilny, zrównoważony rozwój z którego korzystać będą wszyscy mieszkańcy, ale też i „goście”, którzy tak naprawdę na stałe tu mieszkają i mam nadzieję, że dzięki realizacji mojego planu zechcą zalegalizować tu swój pobyt. 
Jak już wspomniałem na naszej konwencji Symbolem domu – ostoi rodziny jest stabilny stół. I tak jak stół, nasz plan posiada cztery nogi. Są to stabilne filary:
1. Transport.
2. Edukacja.
3. Ekologia.
4. Rozwój.

Transport
- zdecydowane NIE dla płatnej strefy parkowania na terenie Pruszkowa,
- budowa i rozbudowa bezpłatnych parkingów;
- stworzenie w centrum miasta, a także innych ważnych miejscach np. okolicach targów, dodatkowych miejsc parkingowych,
- gruntowna reorganizacja transportu publicznego uwzględniająca realne potrzeby mieszkańców miasta, połączenia autobusowe pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta, a także z Warszawą i sąsiednimi gminami.
- docelowa budowa darmowego pruszkowskiego transportu miejskiego opartego na pojazdach ekologicznych,
- wprowadzenie rozwiązań inżynierii ruchu zmniejszających korki w mieście,
- wprowadzenie systemów zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
- rozbudowa i modernizacja dróg rowerowych,
- aktywny udział władz miasta w kwestiach związanych z planowanym „remontem” wiaduktu.
- podjęcie działań zmierzających do modernizacji DW 718 i 719,
- podjęcie dialogu z mieszkańcami w sprawie rozwiązań drogowych. W pierwszej kolejności należy rozpocząć rozmowy z mieszkańcami Gąsina.
- aktywny udział władz miasta w kwestiach związanych z projektowaną drogą „Paszkowianką” – nic o nas bez nas.

Edukacja
- rozbudowa, modernizacja i budowa żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych,
- aktywnie wspieranie i rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych.
- wprowadzenie programów promujących nauczycieli i placówki stosujące nowatorskie rozwiązania edukacyjne.
- rozbudowa systemów stypendialnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- reforma działalności i funkcjonowania kultury i sportu,
- powołanie społecznej rady sportu i rady kultury,
- rozdzielenie kultury od sportu,
- decentralizacja pruszkowskiej kultury,
- wprowadzenie wieloletniego planu rozwoju kultury,
- wprowadzenie programów rozwoju lokalnych Start-up, 
- wdrożenie programów aktywujących młodzież, 
- wdrożenie programów aktywujących seniorów,

Ekologia
- rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem MZO Sp. z o. o.,
- budowa, rozbudowa i modernizacja terenów zielonych,
- podjęcie działań antysmogowych, w szczególności:
• Jak najszersza akcja wymiany tradycyjnych pieców na piece kondensacyjne. Działają one również pozytywnie na spadek efektu cieplarnianego. Program realizowany będzie z aktywnym udziałem Urzędu Miasta i z jego pomocą finansową. Ciężar organizacyjny bierze na siebie miasto.
• jak najwięcej nasadzeń odpowiednich gatunków drzew i krzewów;
• panele solarne – partycypacja Urzędu Miasta w kosztach instalacji; 
- inwestycja w przyszłość: edukacja ekologiczna,
- wprowadzamy oświetlenie led.
- wprowadzenie systemu BS (bezpieczny senior) – pakiet ochronny dla seniorów włącznie z darmowymi badaniami i dzienną opieką.
- wprowadzenie spójnej polityki ochrony i opieki nad zwierzętami,
- posprzątajmy nasze miasto:
• zwiększymy ilość koszy na śmieci w miejscach publicznych;
• instalacja koszy na psie odchody.

Rozwój
- otwarcie przestrzeniu publicznej – likwidujemy ogrodzenia, tworzymy otwarte miejsca.
- wprowadzenie planów rozwoju spółek miejskich, 
- opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i naturalnych uwarunkowań poszczególnych dzielnic,
- podjęcie działań szerokorozumianego marketingu miejsca,
- rozwój to także wsparcie najbardziej potrzebujących,
- zlikwidowanie różnic pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta – Pruszków jest jeden, a rozwój ma być zrównoważony,
- inicjowanie powstawania i wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych,
- podjęcie dialogu z mieszkańcami – Koniec z Arogancją,
- wprowadzenie programu SmartPruszków (pruszkowska aplikacja mobilna),
- wprowadzenie E-Urzędu,
- rozbudowa monitoringu miejskiego i reforma Straży Miejskiej,
- podjęcie ścisłej współpracy Powiatem i sąsiednimi gminami,
- podjęcie ścisłej współpracy z sąsiednimi powiatami,
- aktywne uczestniczenie Prezydenta i Radnych w życiu miasta.

 


 


PLAN WYBORCZY PAWŁA MAKUCHA kandydata na Prezydenta Miasta Pruszkowa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się