:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
PILNE
inwestycje, Walka nową Pływalnię Pruszkowie - zdjęcie, fotografia
Portal gpr24.pl 08/05/2019 14:30

Foto - ZSOiS w Pruszkowie. Na zdjęciu od lewej stoi Łukasz Borkowski obok Stanisław Tyszka

Rozmowa z dyr. Łukaszem Borkowskim o nowej pływalni w powiecie pruszkowskim

                     

Sprawa ma wymiar społeczny. Z inicjatywy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie opracowano projekt i uzyskano zgodę budowlaną (jak wiemy, ważną tylko dwa lata) na realizację potrzebnej w naszym mieście pływalni. Pozyskano też znaczą ilość środków finansowych, lecz nie pokrywającą całości inwestycji, jaka ma być dokonana. Nowoczesna pływalnia ma być posadowiona na działce szkoły od strony ul. Jastrzębiej i łączyć się z istniejącą halą sportową. Uzyskano wsparcie Starostwa Powiatowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki jako zadanie inwestycyjne, m.in. poprzez aktualizację Planu Rocznego i Wieloletniego. Jednak w grudniu 2018 Powiat Pruszkowski otrzymał pismo z Ministerstwa o przesunięciu inwestycji do Planu Wieloletniego – z powodu nie wystarczających środków własnych oraz zbytniego obciążenie budżetu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na następne lata (choć środki na inwestycje zostały zaplanowane wcześniej). Poniżej zamieszczamy rozmowę z dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych Łukaszem BORKOWSKIM oraz fragmenty zapytania poselskiego wice Marszałka Sejmu RP Stanisława TYSZKI w tej sprawie.  

Adam St. Trąbiński - O nowej pływalni w powiecie pruszkowskim mówi się od pewnego czasu. Dlaczego jest to tak ważna inwestycja?

Łukasz Borkowski - Powodów jest kilka. Ale najważniejszy to brak powierzchni basenowych. Dziś pływalnia Kapry w Pruszkowie obsługuje tak naprawdę cały powiat pruszkowski, gminy takie jak: Pruszków, Piastów, Michałowice, Nadarzyn czy Brwinów. Z pełną odpowiedzialnością nie wspominam o gminie Raszyn, która posiada własny obiekt.
Z uzyskanych danych statystycznych wynika - pruszkowska pływalnia Kapry średnio miesięcznie sprzedaje 25 000 wejściówek, nie wliczając w to zajęć organizowanych dla szkół. Dzienna liczba uczestników korzystających z pływalni przekracza 1000 osób. Obłożenie to powoduje praktycznie zamknięcie dostępności do obiektu dla większej rzeszy mieszkańców. Co pewien czas poszczególne gminy wspominają o konieczności budowy pływalni. 
Jednakże, wobec ogromu pilniejszych zadań do wykonania, plany tych inwestycji odkładane są na kolejne dziesiątki lat. 

AStT - Jak wygląda sytuacja nowej pływalni na dziś? 
ŁB - W zeszłym roku przy pełnym zaangażowaniu wydziału inwestycji powiatu pruszkowskiego udało się stworzyć koncepcję nowej pływalni, następnie projekt budowlany a także uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenie na budowę. Również radni powiatu zagłosowali za realizacją tej inwestycji.

AStT - Czyli tak naprawdę starostwo powiatowe posiada wszelkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie inwestycji?
ŁB - Tak i nie. Starostwo Powiatowe od samego początku uzależniało inwestycję od pozyskania dotacji zewnętrznej. I do pewnego momentu wszystko szło w dobrym kierunku. Ministerstwo Sportu i Turystyki wpisało nas do planu rocznego inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, podając jednocześnie planowaną kwotę dotacji. Zadaniem naszym było w określonym czasie uzyskać pozwolenie na budowę, co wiązało się również z powstaniem projektu budowlanego i szeregu innych dokumentów. 
Wszystko zrealizowaliśmy w wyznaczonym terminie, jednakże z niejasnych przyczyn zostaliśmy przesunięci z planu rocznego na wieloletni. Czyli - podsumowując z priorytetu wpadliśmy na listę rezerwową. 

AStT - Może projekt pływalni był niefunkcjonalny? 
ŁB - Projekt pływalni został uzgodniony z komisją certyfikacji Polskiego Związku Pływackiego. Jest to jeden nowocześniejszych projektów pływalni w Polsce. Ośmiotorowa pływalnia z torami o szerokości 2,5 m z możliwością ustawienia 10 torów po 2 m. Dla porównania pływalnia Kapry w Pruszkowie ma 6 torów 2 m. Czyli planujemy obiekt o 40 % większy pod względem dostępności od obecnego. Z moich wyliczeń wynika, iż 40,16 % ogólnego dostępu do pływalni będzie przeznaczone na wejścia indywidualne. Zaznaczając jednocześnie, że przez cały dzień minimum 2 tory dostępne będą dla wejść indywidualnych. Poza tym obiekt ma zaplanowane trybuny na 240 miejsc oraz szatnie na 160 osób, jak i rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiadać będzie certyfikat Światowej Federacji Pływackiej, więc nie ma mowy o niefunkcjonalności. 

AStT - Panie dyrektorze spotykaliśmy się przy okazji rozmowy o pływalni z wice Marszałkiem Sejmu Panem Stanisławem Tyszką… 
ŁB - Napisałem wiele listów otwartych do różnych posłów startujących z naszego rejonu. Wiem, że sprawą zainteresowało się dwóch, ale tylko na razie rzeczowo Pan Stanisław Tyszka z Kukiz 15, który już złożył interpelację w sprawie planowanej pływalni do Ministra Sportu. 

AStT - Panie dyrektorze patrząc na zbliżające się wybory do Europarlamentu znalazł się pan na listach wyborczych Kukiz 15?
ŁB - Tak, zgadza się. Zaznaczę tylko, iż specjalnie o to nie zabiegałem, ale działalność społeczna, także w środowisku sportowym na terenie województwa mazowieckie połączyła mnie w pewnym momencie z innymi organizacjami i efektem tego jest start z list Kukiz 15. Dodam tylko, iż lista mazowiecka okręg 4 skupia wielu działaczy społecznych. Być może ten start również zmotywuje obecnych lub nowych posłów w Europarlamencie, czy też w Sejmie o to, aby walczyli również o te ważne, przyziemne rzeczy dla mieszkańców, np. o infrastrukturę sportową. Ostatnio otrzymałem od swojej Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych prezent urodzinowy z grawerowanym napisem: „Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a na cuda potrzebuję trochę czasu”. Patrząc na te hasło i 15 lat wstecz pracy jako trenera, zdobyłem ponad 80 medali Mistrzostw Polski w pływaniu, nasz zawodnik uzyskał minimum na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, inni reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata i Europy i ten ostatni sukces Marty Kobeckiej (złoto) w Pucharze Świata. Czy to cud? Nie, to ciężka wieloletnia praca. Jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że doprowadzę tylu zawodników do takich wyników, czy też wychowam zawodników, którzy w przyszłości z innymi trenerami sięgną jako reprezentanci Polski po medale na europejskich i światowych arenach, to bym nie uwierzył. Ale dziś wiem, że sukces to ciężka praca.

AStT - Dziękujemy za rozmowę.

 

 

Poseł na Sejm RP Stanisław Tyszka (KUKIZ 15) Warszawa 19 kwietnia 2019 do:

Pan Witold Bańka – Min. Sportu i Turystyki (obszerne fragmenty):

Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem poselskim w sprawie Planu Rocznego i Wieloletniego, który obejmuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”, zgłoszone przez Powiat Pruszkowski do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedstawiciele lokalnej społeczności (…) z wnioskiem o interwencję w ich sprawie. Wspomniane zadanie inwestycyjne zostało zakwalifikowane przez Ministerstwo (…) jako Aktualizacja Planu Rocznego i Wieloletniego (Komisja – 24 maja 2018). Zaplanowano dofinansowanie inwestycji w wysokości 7 mln zł z podziałem na lata: 2018 – do kwoty 2 mln zł; 2019 – do kwoty 2 mln zł; 2020 – do kwoty 4,8 mln zł (pismo z dn. 12 czerwca 2018). Celem dalszego procedowania 15 czerwca 2018 Powiat Pruszkowski zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wniosku inwestycyjnego do dn. 31 sierpnia 2018. Minister (…) wyraził zgodę w przedmiotowej sprawie i odpowiedni wniosek został złożony. Ze względu na harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji i zabezpieczone środki finansowe w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2018 w dn. 21 września 2018 złożono do Min. Sportu pismo z prośbą o przyspieszenie oceny wniosku inwestycyjnego, co pozwoliłoby na rozpoczęcie  zadania budowy pływalni już w 2018 r. (…) W dn. 6 grudnia 2018 Powiat Pruszkowski otrzymał pismo z Ministerstwa, które informowało, że zadanie budowy pływalni zostało przeniesione z Planu Rocznego do Planu Wieloletniego. Jest w nim zawarta informacja, że powyższa decyzja wynika z faktu niewystarczających środków oraz zbytniego obciążenia budżetu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na następne lata. Co innego jednak wynika z pisma Ministerstwa z dn. 12 czerwca 2018 r., wedle którego środki na tę inwestycję zostały wcześniej zaplanowane.

Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego wyrażają zaniepokojenie (tą) decyzją – ich zdaniem przesunięcie zadania budowy pływalni (…) może doprowadzić do zaniechania inwestycji, co z kolei będzie miało szkodliwe skutki dla rozwoju lokalnego, a także polskiego pływania sportowego. Pływalnia (…) zgodnie z projektem ma spełniać warunki obiektu treningowego, jak i obiektu z możliwością rozgrywania zawodów, a także obiektu otwartego dla społeczności lokalnej. (…) Realizacja budowy pływalni przy Zespole Szkół jest istotna również z punktu widzenia Polskiego Związku Pływackiego. Klasy mistrzostwa sportowego w pływaniu pozwolą rozszerzyć ofertę szkoleniową Polskiego Związku Pływackiego. Obiekt będzie stanowić ważny punkt w strukturach szkoleniowych i organizacyjnych Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego. Okrąg ten zajmujący pierwsze miejsce we współzawodnictwie młodzieżowym w Polsce, mógłby organizować zawody, co z racji jego dynamicznego rozwoju jest bardzo wskazane. (…) Problemem Powiatu Pruszkowskiego jest ograniczony dostęp do pływalni – jedyna istniejąca dziś pływalnia Kapry wyklucza możliwość realizowania treningów na tym szczeblu nauki. Budowa nowej pływalni (…) wpłynie zatem na dostępność do obiektów asportowych oraz rozwój powszechnej nauki pływania, co

z kolei zwiększy liczbę dzieci trenujących w lokalnych klubach. Natomiast większa liczba zawodników trenujących w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie wpłynie na budowanie potencjału polskiego pływania. Poza godzinami treningów obiekt może być wykorzystywany przez inne lokalne szkoły, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją inwestycji. (…) W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

- czy decyzja Ministerstwa z dn. 6 grudnia 2018 o przeniesieniu zadania z Planu Rocznego do planu Wieloletniego oznacza w praktyce rezygnację z budowy nowoczesnej pływalni w Powiecie Pruszkowskim? Jaka jest przyczyna tej decyzji wobec oczywistych korzyści wynikających z budowy obiektu?

- dlaczego Ministerstwo nie uważa tej inwestycji za priorytetową, skoro przyniesie ona znaczne pożytki dla polskiego pływania i sportu w ogólności?

 

Adam St. Trąbiński
Foto - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Walka o nową Pływalnię w Pruszkowie komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Do Ochrony Pruszków Gąsin.

Biuro Ochrony zatrudni pracowników na obiekt Pruszków Gąsin. Wymagania: - dobry stan zdrowia, zaangażowanie, sumienność i dyspozycyjność. Praca w..


Zobacz ogłoszenie

Budowa ścieżki rowerowej

Zlecę Firmie Budowlanej wykonanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Gminnej woj.mazowieckie wszelkie informację udzielę telefonicznie


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez gpr24.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Agencja "PROFIL" z siedzibą w Komorów 05-806, Stanisława Moniuszki 6

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"